Ekspobalta

GARSŲ PASAULIS

Garsų pasaulio 10 metų veiklos jubiliejus. 2004 m. Vilnius. Užsakovas Garsų pasaulis.