Ekspobalta

ŽUM

Lietuvos pristatymas parodoje AGROBALT. 2002 m. Vilnius, Lietuva. Užsakovas Žemės ūkio ministerija.